1

Téma: Návod na fotodokumentaci dalších oblastí

Fotogalerie by měla sloužit k bližšímu poznání frankenjurských oblastí, s cílem věrohodné představy,
jak daná oblast vypadá - charakter, sklon, prostředí, lezenost cest atd.

Měla by také napomoci při hledání dané oblasti nebo ověření si, zda má smysl do dané oblasti vůbec jezdit
(např. kvůli charakteru skály, sklonu - lezení za deště, atd.)


Před odesláním fotografií administrátorům se prosím zaměřte na:

-dokumentaci celé oblasti z různých pohledů (nejlépe bez lidí)
-zachycení celé výšky oblasti
-ostrost fotek (v jurských lesích celkem oříšek)
-návaznost fotek (nepsaným pravidlem je celkový pohled na oblast a následná dokumentace skály od přístupové cesty zleva doprava)

Neváhejte se inspirovat součanou fotogalerií. V případě nejasností, nás neváhejte kontaktovat...